Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Sentraladministrasjon

Sentraladministrasjonen er en fellesbetegnelse på Hattfjelldal kommunes administrasjonsledelse og stabsfunksjoner

 

Sentraladministrasjonen er ansvarlig for tilrettelegging og koordinering av kommunens virksomhet, og fører tilsyn med hele kommunens forvaltning. Sentraladministrasjonen skal lede hele den kommunale organisasjon mot de mål som det politiske styringssystemet setter.
Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. Han er ansvarlig for tilrettelegging og koordinering av kommunens virksomhet.
Rådmann Stian Skjærvik  Rådmann Stian Skjærvik
Rådmannskontoret
En stor del av rådmannskontorets arbeidsoppgaver er rettet mot kommunens interne organisasjon. Dette gjelder bl.a. overordnede personaloppgaver, tilrettelegging, koordinering og oppfølging av politisk virksomhet, post- og arkivtjeneste, lønn- og økonomisaker, vedlikehold- og utvikling av kommunens EDB-system, overordnet planlegging.
 
Rådmannskontoret har opplysningstjeneste om kommunal og statlig virksomhet og om generelle forhold i kommunen.
 
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS