Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, anmodes om å ikke ta opphold på denne. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Boligtilskudd

Hattfjelldal kommune vil understreke at det er positivt at  innbyggere går på ski og benytter det flotte løypenettet som finnes rundt omkring. Men unngå hyttelivet. Tenk også over at det er bruk for alle beredskapsressurser til forebyggende og behandlende helsearbeid, og at en gjerne vil unngå at enkeltpersoner eller grupper må reddes ned fra fjellet.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS