Tekststørrelse
Kontrast
sommerbilde

Trenger du kulturstøtte 2016?

Kommuneblomst

Støtte til allmen kultur, idrett og friluftsliv.  Søknadsfrist 21.09.16.  

Kommunestyret har for 2016 satt av NOK 100.000.-  til kulturstøtte. De har også vedtatt nye retningslinjer for tildeling av støtte.

Målsetningen for midlene er:

  • Være med å skape et attraktivt kommunesenter og attraktive grender.
  • Stimulere til innovasjon, samarbeid og mangfoldighet i kulturlivet i kommunen.
  • Å skape gode levevilkår for innbyggerne i Hattfjelldal
  • Gi innbyggerne i Hattfjelldal anledning til å oppleve kunst og kultur skapt av andre både profesjonelle og amatører.
  • Medvirke til god integrering av svake grupper.

For å få tilskudd må organisasjonen være hjemmehørende i Hattfjelldal.

Det ytes to ulike tilskudd. Driftstilskudd basert på medlemstall hvor barn og unge blir vektlagt og prosjekttilskudd som tildeles ulike tiltak og arrangementer. Prosjekttilskuddet blir tildelt av kommunestyret etter innstilling av hovedutvalg for oppvekst og kultur.

Søknadsfristen er satt til 15 april i hvert år. Men på grunn av at retningslinjene ikke ble vedtatt før 16.06. er årets søknadsfrist 21.09.16. 

Det skal søkes på søknadsskjema.

Søknadsskjema word-format PDF document ODT document

Søknadsskjema pdf-format

Link til retningslinjene word-format PDF document ODT document

Link til retningslinjene pdf-format

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS