Tekststørrelse
Kontrast
sommerbilde

Tilskudd til grøfting/drenering av jordbruksjord

Jordbruk

Både eier og leier av arealet kan søke tilskudd. I utgangspunktet er det kun arealer som tidligere er grøftet som er berettiget tilskudd. Det kan heller ikke gis tilskudd hvis tiltaket er påbegynt før søknad er innvilget.

Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd til drenering. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. For planerte arealer kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet. Det gis ikke tilskudd hvis tiltaket er påbegynt før søknad er innvilget.

Det er kommunen som er vedtaksmyndighet, og søknad skal sendes kommunen på eget skjema.  https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/spesielle-miljotiltak/skjema. 

Helgeland landbruksrådgivning er behjelpelig med å sette opp plan.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS