Tekststørrelse
Kontrast
sommerbilde

Sosialavdelingen

Virksomhetsbeskrivelse

 

Besøksadresse: Rådhuset, O.T.Olsens vei 3A
Postadresse: 8960 Hattfjelldal
Telefon: 75 18 48 00 (servicekontor)
Tilgjengelig i rådhusets åpningstider: 08.00-15.30 og 07.30-15.00 (sommertid)
 
Tilbud utenfor ordinær arbeidstid:
Alarmtelefonen for barn og unge (landsdekkende): 116 111 (gratis)
Mosjøen krisesenter: 75 17 36 99
 
Akutt:
Legevakt 113 og politi 112.
 
Beskrivelse av de ulike tjenestene i virksomheten
 
Sosialavdelingen har som hovedoppgave å ivareta lovpålagte oppgaver etter lov om barneverntjenester. I tillegg har avdelingen ansvar for forvaltning av alkohollovens bestemmelser og boligtilskuddsordninger.
 
Tjenestene ved sosialavdelingen omfatter bl.a.:
 
·        generell råd og veiledning, støttesamtaler
·         forebyggende barneverntiltak (hjelpetiltak) og miljøterapeutisk oppfølging
·         kommunens barneverntjeneste
·         foreldreveiledning
·         oppfølging av barn i fosterhjem og tilsyn
·         adopsjonssaker (utredning ved stebarnsadopsjon og utenlandsadopsjon)
·         forebyggende rusarbeid
·         koordinere tiltak til personer med rusproblem
·         tverrfaglig samarbeid og deltakelse i ansvarsgrupper
·         boligtilskudd (husbankmidler) til etablering og tilpasning av bolig
·         salgs- og skjenkebevillinger etter alkoholloven
·         skjenkekontroll
·         arrangerer kunnskapsprøven etter alkoholloven
 
Vi som arbeider i sosialavdelingen har taushetsplikt.
 
Fagpersoner i tjenesten: 
·         Avdelingsleder Anne-Margrethe Simonsen
 
·         Miljøterapeut Torvid Aakvik
 
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS