Tekststørrelse
Kontrast
sommerbilde

Hattfjelldal kommunestyre vedtok og fastsatte den 07.02.2018 endringer i Løypeplan for snøscooter i Hattfjelldal 2016-2023.

Dokumentet vedtas som tillegg til gjeldende løypeplan «Løypeplan for snøscooter i Hattfjelldal 2016-2023» med tilhørende planbeskrivelse av 17.11.2016, utredninger og hensynsbeskrivelse av 19.09.2016 samt forskrift av 15.12.2016 med bestemmelser om bruken av løypene. 

2018-02-16
Snøscooter

Scooterløyper 2018 - Åpnet/stengt.

Her finner du hvilken scooterløype som er åpnet i Hattfjelldal kommune.  

2018-01-10

Hattfjelldal kommunestyre vedtok og fastsatte den 15.12.2016 Løypeplan for snøscooter i Hattfjelldal 2016-2023.

Planbeskrivelse av 17.11.2016, utredninger og hensynsbeskrivelse av 19.9.2016 og løyper illustrert i løypekart av 29.11.2016, med tilhørende forskrift datert 15.12.2016 med bestemmelser om bruken av løypene, ble vedtatt. Dette med hjemmel I Lov og motorferdsel I utmark og vassdrag og Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag.

2016-12-19
Web levert av CustomPublish AS