Tekststørrelse
Kontrast
sommerbilde

Psykisk helsearbeid

 

Psykisk helsearbeid er kommunenes innsats for å tilrettelegge et individuelt tilpasset tjenestetilbud til mennesker med psykiske lidelser / problemer i alle aldre. Dette innebærer informasjons og veiledningsarbeid, utøvende og forebyggende virksomhet. Tjenesten tildeles etter Lov om Helsetjenester i kommunen, §§1-3 og 2-1, samt forskrift om kvalitet i omsorgstjenesten.
 
Formål. Psykisk helsearbeid skal hjelpe den enkelte til å mestre sin egen hverdag og sitt eget liv, samt forebygge utvikling av psykiske lidelser. Psykisk helsearbeid ytes i nært samarbeid med andre kommunale tjenester og øvrige offentlige hjelpeinstanser. Psykisk helsearbeid har også som formål å bidra til åpenhet omkring psykiske lidelser gjennom informasjon og holdningsskapende arbeid. Psykisk helsearbeid er et lavterskeltilbud. Dvs at du som trenger hjelp selv kan ta kontakt med tjenesten.
Tjenesten kan omfatte
  • Individuelle samtaler med kvalifisert fagperson. Disse gjennomføres fortrinnsvis på vårt kontor, men kan også foregå hjemme hos deg ved behov. Gjennom samtale kan du motta støtte, oppfølging, råd og veiledning - og det vil være kontinuerlig kartlegging og vurdering av dine behov. Bistand til å synliggjøre ditt eget ansvar i forhold til mestring av eget liv.
  • Primærkontakt; en fagperson å forholde seg til. Denne personen vil være din koordinator i forhold til andre hjelpeinstanser og ved videre henvisning til lege, sosialkontor, arbeidskontor m.m
  • Administrering av medisiner
  • Bistand til å opprettholde / bygge sosialt nettverk.
  • Oppfølging/samtaler i forhold til rus.
Tjenesten er vederlagsfri.
 
Psykisk helsearbeid i Hattfjelldal kommune
Har sin base på Hattfjelldal sykeheim og er bemannet mellom klokken 08.00-15.30. Telefon kontor: 75184901. Mobil: 48199916.  Rus/psykiatri: 95825523
 
Spørsmål eller klager. Har du spørsmål og/eller klager vedr. psykisk helsearbeid kan du ta dette opp med PRO- leder på telefon 75 18 48 60

Dagstua er et treffsted som benyttes som sosial møteplass for
mennesker som har psykiske helseplager eller er ensomme og drives  av den kommunale psykiatritjenesten.

Last ned informasjon om Dagstua her.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS