Tekststørrelse
Kontrast
sommerbilde

Omsorgslønn

 

Omsorgslønn er lønn til omsorgsytere som har særlig tyngende omsorgsoppgaver overfor nære pårørende eller andre.
Hvem kan få omsorgslønn
  • Private omsorgsytere med et så særlig tyngende omsorgsarbeid at det gjør annet lønnet arbeid umulig.
  • Familier med funksjonshemmede barn vil bli prioritert.
Hvordan få omsorgslønn
Søknad om omsorgslønn må komme fra den som yter omsorgen. Begrunnet søknad framsettes skriftlig til PRO- avdelingen i Hattfjelldal kommune. Søknaden avgjøres av PRO- leder etter at personens ansvarsgruppe har avgitt skriftlig uttale/vurdering.
Vedtak om omsorgslønn fattes med et bestemt antall timer pr måned for ett år om gangen. Det skrives tidsbegrenset kontrakt med den som får innvilget omsorgslønn. Gjensidig oppsigelsesfrist av kontrakten er 2 uker

 
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS