Tekststørrelse
Kontrast
sommerbilde

Klimabetinget avlingssvikt

Avlingssvikt

Kald og våt vår – meld til kommunen ved mulig avlingssvikt

Mange er i år forsinket med våronna eller opplever dårlige vekstforhold på grunn av at det fortsatt er kaldt og vått i været. For å få både produksjonstilskudd og eventuelt erstatning for avlingsskader, er det et krav at det er sådd. Er du berørt av problemene må du melde fra til kommunen med en gang.

Erstatning er betinget av at skaden meldes tidlig
For å få erstatning er det et absolutt krav om at du må gi melding til kommunen straks du blir klar over at skade har skjedd eller kan oppstå. Du har ikke krav på erstatning dersom melding om skade ikke blir gitt til rett tid.  Regelen praktiseres strengt, og er satt for at kommunen skal ha mulighet for å kontrollere at avlingsskaden er forårsaket av klima.

Foretaket har plikt til å begrense egne tap
For å få klimabetinget avlingsvikterstatning må prinsippene for god agronomi være fulgt. Dette innebærer blant annet:

  • Arealet må være tilsådd eller tilplantet også ved sen våronn
  • Art og sort skal være tilpasset normale klimatiske forhold
  • Arealet skal være godt drenert
  • Avlingen må høstes
     

Hvordan beregnes erstatning ved avlingssvikt?
Hele vekstsesongen sees under ett, og søknadsfrist er 31. oktober. Erstatning ved klimabetingede skader beregnes ved å sammen­ligne skadeårets avling med foretaket sin gjennomsnittsavling i de fem siste år. Forskjell i avling mellom skadeår og gjennomsnittsår må være større enn 30 prosent for å utløse erstatning. Et unntak fra denne bereg­ningsmodellen er nylig etablert i vekstgruppe grovfôr. For grovfôr sammenlignes skadeårets avling med fast­satte normavlinger per kommune, og ikke med søkers gjennomsnittsavling.

Mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratet nettside om erstatninger. Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Altinn.

Ta kontakt med kommunen dersom du trenger råd og hjelp.

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS