Tekststørrelse
Kontrast
sommerbilde

Fysioterapi

 

Fysioterapi er et tilbud til enkeltpersoner og grupper av befolkningen for å forbedre og vedlikeholde funksjoner. Virksomheten omfatter helsefremmede og forebyggende arbeid, undersøkelse og behandling, samt habilitering og rehabilitering.
 
Hattfjelldal kommune har både kommunalt ansatte fysioterapeuter og fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen. Arbeidet fordeles i stor grad slik at fysioterapeutene med driftsavtale betjener den voksne delen av befolkningen og de kommunalt ansatte fysioterapeutene har behandlingsansvaret for barn (0-18 år) og pasienter i sykehjem.
 
Fysioterapeutene som har driftsavtale med kommunen holder til i underetasjen på helsesenteret og de kommunalt ansatte har kontor i hovedetasjen på helsesenteret. Både de fast ansatte og fysioterapeutene med driftsavtale kan gi behandling i hjemmet ved behov.

For å få dekket deler av utgifter (refusjon) til fysioterapi må det foreligge en henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut. Barn under 12 år, yrkesskadde og personer med særskilte diagnoser er fritatt for egenandel etter spesielle regler. Fysioterapi går under frikort for egenandelstak 2.
 
Fysioterapeuter:  75 18 48 76
 
 
 
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS