Tekststørrelse
Kontrast
sommerbilde

Egenandel for pleie-, rehabilitering og omsorgstjenester 2018

Egenbetalingssatsene for pleie- rehabiliterings- og omsorgstjenester.

Betalingssatser for helse- og omsorgstjenester

 
 
Inntektsgrunnlag
Sats kr.
Enhet
Praktisk bistand

1

Praktisk bistand og opplæring

Ingen

294,-

Time

                                                                                                  
Utgiftstak
 

1 a

Praktisk bistand og opplæring

0-2 G

*

  Mnd

1 b

Praktisk bistand og opplæring

2-3 G

1.028,-

  Mnd

1 c

Praktisk bistand og opplæring

3-4 G

1.662,-

  Mnd

1 d

Praktisk bistand og opplæring

4-5 G

   2.470,-

  Mnd

1 e

Praktisk bistand og opplæring

Over 5 G

3.300,-

  Mnd

Trygghetsalarm

2

Trygghetsalarm

262,-

  Mnd

2 a

Montering /demontering nøkkelboks

780,-

  Pr gang

2 b

Oppstartsgebyr trygghetsalarm

67,-

  Pr gang

Matombringing

 

Fra Mosjøen storkjøkken

3

Frokost

 51,-

-

3 a

Middag, liten/medium porsjon

 73,-

81,-                 

3 b

Middag, stor porsjon

94,-

88,-/diett 105,-

3 c

Kveldsmat

51,-

-

Vaksinering

4

Influensavaksinering

 

130,-

Pr gang

4 a

Øvrige vaksiner prisjusteres med 2,7%

 

 

 

Opphold i institusjon

5
Korttidsopphold og dag/nattopphold
Egenandel justeres i samsvar med Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Korttidsopphold som overstiger 60 dager pr. kalenderår faktureres som langtidsopphold.
5 a
Langtidsopphold
Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp pr. år, kreves betalt 75% pr. år. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85%. Betaling begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25% av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordel av fribeløp. Fribeløpet ved langtidsopphold i institusjon justeres i samsvar med endringer i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

* Justeres i samsvar med endringer i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (sats mottas i nytt rundskriv medio desember mnd)

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS